KOL Invitational 2022!

 

 

Välkomna till KOL Invitational 2022.
Anmälan är nu stängd och som vanligt är gränsen satt till 100 deltagare. Premiären sker söndagen den 24 april på Helsingör GK och avslutningen lördagen den 10 september på Rya GK. All övrig info om banor och gemensamma speldagar hittar ni här.

Som vanligt kommer all löpande info om anmälan till gemensamma speldagar mm att ske på vår Facebook-sida.