Deltagare

KOL Invitational 2021 består av följande deltagare: