Deltagare

KOL Invitational 2024 består av följande deltagare: