Deltagare

KOL Invitational 2023 består av följande deltagare: