Regler

• Sedvanliga golfregler enligt Svenska Golfförbundet gäller. Observera även de nya regler som började gälla fr o m 2020

• Lokala regler gäller. Banan spelas med de aktuella regler som gäller den dagen. Om t ex lägesförbättring anmodas den dagen ni spelar gäller det även deltagare i KOL Invitational.

• På förekommen anledning vill vi poängtera att INGA puttar får skänkas till någon, oavsett hur korta puttarna är.

• Spelform är slagspel (max 5 över par) MED slope.

• Högsta tillåtna spelhcp är 18,0, deltagare med högre hcp är välkomna men spelar då på 18,0.

• Nettobirdieligan är UTAN slope.

• Varje bana kan spelas valfri dag under den aktuella månaden, med undantag av avslutningen där det är obligatoriskt att spela avslutningsdagen.

• Har man inte spelat resp. bana senast den sista i månaden får man stryka deltävlingen, inga undantag från detta oavsett orsak.

• Senast den sista i månaden ska alla scorekort vara inlämnade på KOL & Cocktails. Ej inlämnat scorekort i tid räknas som att man ej spelat deltävlingen.

• För att rundan ska godkännas i tävlingen måste minst 2 andra deltagare från KOL Invitational spela i samma boll förutom den som spelar sin tävlingsrunda. Alla 3 behöver inte spela sin KOL Invitational-runda samtidigt men det måste vara totalt 3 KOL Invitational-deltagare i bollen för att rundan ska godkännas. Nytt fr om föregående år är att man få inte spela alla deltävlingar med samma spelpartners. Minst 2 av deltävlingarna måste spelas med olika spelpartners.

• Tävlingsledningen ska informeras INNAN ni slår ut vilka som spelar sin KOL Invitational-runda.

• Missar man fler än 2 deltävlingar är man utesluten till kommande års tävling.

OBS 1
Senast den sista i varje månad ska man ha spelat sin deltävling OCH lämnat in sitt scorekort på KOL & Cocktails. Det medges INGA undantag från detta, och det gäller både att spela och lämna in. Ej spelad deltävling ger böter på 250:-.

OBS 2
På förekommen anledning vill vi poängtera att vi i år kommer vara striktare med regeltolkningar. Det är upp till var och en att läsa på vanliga golfregler så att kan grundläggande golfregler. Det är ett krav för deltagande att man vet vad som gäller med plikt, var man ska droppa etc etc.