Regler

• Sedvanliga golfregler enligt Svenska Golfförbundet gäller. Observera även de nya regler som började gälla fr o m 2020

• Lokala regler gäller. Banan spelas med de aktuella regler som gäller den dagen. Om t ex lägesförbättring anmodas den dagen ni spelar gäller det även deltagare i KOL Invitational.

• På förekommen anledning vill vi poängtera att INGA puttar får skänkas till någon, oavsett hur korta puttarna är.

• Spelform är slagspel (max 5 över par) MED slope.

• Högsta tillåtna spelhcp är 18,0, deltagare med högre hcp är välkomna men spelar då på 18,0.

• Nettobirdieligan är UTAN slope.

• Varje bana kan spelas valfri dag under den aktuella månaden, med undantag av avslutningen där det är obligatoriskt att spela avslutningsdagen.

• Har man inte spelat resp. bana senast den sista i månaden får man stryka deltävlingen, inga undantag från detta oavsett orsak.

• Senast den sista i månaden ska alla scorekort vara inlämnade på KOL & Cocktails. Ej inlämnat scorekort i tid räknas som att man ej spelat deltävlingen.

• För att rundan ska godkännas i tävlingen måste minst 2 andra deltagare från KOL Invitational spela i samma boll förutom den som spelar sin tävlingsrunda. Alla 3 behöver inte spela sin KOL Invitational-runda samtidigt men det måste vara totalt 3 KOL Invitational-deltagare i bollen för att rundan ska godkännas. Nytt fr om föregående år är att man få inte spela alla deltävlingar med samma spelpartners. Minst 2 av deltävlingarna måste spelas med olika spelpartners.

• Tävlingsledningen ska informeras INNAN ni slår ut vilka som spelar sin KOL Invitational-runda.

• Missar man fler än 2 deltävlingar är man utesluten till kommande års tävling.

OBS 1
Senast den sista i varje månad ska man ha spelat sin deltävling OCH lämnat in sitt scorekort på KOL & Cocktails. Det medges INGA undantag från detta, och det gäller både att spela och lämna in. Ej spelad deltävling ger böter på 250:-.

OBS 2
Vi gör inga undantag från ovanstående regler oavsett anledning. Det finns alltså ingen anledning att ringa och fråga om det går  att göra “bara ett undantag bara för att”.